Home

Läsfixarna spågumman

De fyra Läsfixarna är Spågumman Julia (den som förutsäger), Frågeapan (den som ställer frågor på olika nivåer), Fröken Detektiv (den som klargör) och Cowboy-Jim med lasso (den som sammanfattar) Läsfixarna är fyra figurer som dina elever kan ha med sig när de ska ta sig an och förstå innehållet i texter. Handdockorna konkretiserar arbetet med Läsfixarna. De fyra Läsfixarna är Spågumman Julia (den som förutsäger), Frågeapan (den som ställer frågor på olika nivåer), Fröken Detektiv (den som klargör) och Cowboy-Jim med lasso (den som sammanfattar)

Inför att vi skulle börja jobba med läsläxan så ville jag introducera de nya läsfixarna på ett spännande sätt. Jag introducerade Läsfixaren Spågumman först. Denna var de ju bekant med sedan innan, Spågumman Julia finns ju med i ABC-klubbens läsfixare. Jag började lektionen med att be eleverna sätta sig i en ring Spågumman Julia Frågeapan Fröken Detektiv Cowboy-Jim förutspår ställer frågor reder ut oklarheter sammanfattar Gör som Spågumman Julia! Fundera över vad du tror att texten kommer att handla om. Vad kommer att hända? Gör som Frågeapan! Var nyfiken och ställ egna frågor när du läser. Vem? När? Varför? Hur? Gör som Fröke

I undervisningen med läsförståelse använder vi läsfixarna för att lära ut strategier som ger eleverna modeller för tänkande vid läsning. Målet är att läsaren ska kunna använda spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären automatiskt under sin läsning för att bli en god läsare LÄSFIXARNA På Vendelsö Hage förskola och skola arbetar vi aktivt med barnens/elevernas utveckling av läsförståelse. För att synliggöra de förståelsestrategier som en van läsare använder sig av, tar vi hjälp av Läsfixarna: Spågumman Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texte Läsfixarna kan man räkna med. Avsnitt 3 · 6 min. Reciprocal Teaching, är en modell för ömsesidigt lärande som visat sig ha god effekt på läsförståelse. Ninna Kristiansen är klasslärare i årskurs ett på Sofiehemsskolan i Umeå och hon använder sig av modellen även i matematikundervisningen Hittills har vi jobbat med Spågumman och Detektiven och är mitt uppe i att introducera Konstnären. Eleverna älskar figurerna och tycker det är roligt att jobba med dem. Vi följer inte En läsande klass till punkt och pricka, men vi tar en strategi i taget och använder en del av de texter som finns i materialet och ibland låter vi läsfixarna få arbeta tillsammans med det vi.

LÄSFIXARNA > Gullis > LÄSNING & SKRIVNING > EN LÄSANDE KLASS. Lässtrategier - För äldre barn. SAMLADE LÄSFIXARE. Våra läsfixare. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s1. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s5 Reportern De fem läsfixarna är: spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern. Innehåll Vilka förmågor ska jag utveckla? Kopplingar till läroplan. Sv Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,. Läsfixarmatris. Bedömningsunderlag. Läsfixarna. Läsprojekt grundmall. Lässtrategier framsida. Läslogg s1. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s7 Reportern under ytan 2018-sep-09 - Utforska Maria Carlssons anslagstavla En läsande klass på Pinterest. Visa fler idéer om Lässtrategier, Läsförståelse, Läsning Läsfixarna. För att utvecklas till goda läsare använder vi mycket material från En läsande klass och läsfixarna. Det här är våra läsfixare: Spågumman hjälper oss att förutspå vad texten kommer handla om, den använder vi både innan och under läsning

Spågumman Julia hälsar p Läsfixarna är en hjälp för att arbeta med läsförståelsestrategier, som förlaget Natur och Kultur tagit fram. Läs gärna mer om läsfixarna här! Mer om lässtrategier kan man lära sig i filmen Högläsning i förskolan,. 2019-jul-02 - Utforska Maritas anslagstavla Läsfixarna på Pinterest. Visa fler idéer om Lässtrategier, Läsförståelse, Läsning

Läsfixarna i förskolan Här får ni ta del av mina tankar inför, Före läsningen: Håll upp bilden på läsfixaren Spågumman och berätta att denna läsfixare skall vara med oss under läsningen idag och hjälpa oss att gissa/förutspå vad texten kommer att berätta Jag visar texten med kanonen och så samtalar vi med läsfixarna som hjälp. Alla måste börja med att jobba med Spågumman och att läsa boken, men sedan är det upp till eleverna att ta ansvar för att de utför de uppgifter som de ska, i vilken ordning bestämmer de själva

Kompisarna är Spågumman Julia, som förutspår vad som ska hända i berättelsen, Frågeapan, som är nyfiken och ställer frågor kring det lästa, Fröken Detektiv, Läsfixarna går att köpa som dockor, men finns också att ladda ner både som bilder och som bokmärken Läsfixarna och andra lässtrategier : En spågumma, en apa, en detektiv och en cowboy - fyra figurer som dina elever kan ha med sig när de ska ta sig an och förstå innehållet i texter. Vi kallar dem Läsfixarna.Läsfixarna är en av de undervisningsmodeller som beskrivs i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse, och är också en av de modeller som eleverna får möta i. Läsfixarna. Med hjälp av läsfixarna vill vi ge barnen verktyg för framtida läsning. Spågumman Julia, är den första som har flyttat in hos oss. Hon undrar t.ex. Vad tror ni boken kommer att handla om? Vad kommer att hända? Vilka får vi träffa i boken, tror ni? Frågeapan Vi kommer också att arbeta med läsfixarna spågumman, frågeapan, detektiven och cowboyen som finns i Språknycklar. Spågumman förutspår vad texten/boken handlar om genom att titta på titel och bilder, frågeapan ställer sig frågor till texten (vilka frågor dyker upp hos dig själv när du läser texten), detektiven reder ut svåra ord eller något man inte förstår och cowboyen.

I Fixa läsningen tränar eleverna på läsförståelse genom att använda olika läsförståelsestrategier, som visualiseras av figurer så att eleverna enkel Spågumman Julia FÖRUTSPÅR. Det betyder att hon kommer hjälpa oss att tänka kring vad vi tror kommer hända i sagan. Till varje läsfixare finns en egen rörelse som vi gör. Vi har också fått en spåkula till Spågumman Julia som vi kommer använda. Om någon kompis varit borta är vi duktiga på att berätta för varandra om läsfixarna

a) Cowboy b) Detektiven c) Spågumman 2) Vad gör spågumman? a) Förutspår det som ska hända. b) Ställer frågor på texten. c) Reder ut oklarheter 3) Vem av läsfixarna skapar inre bilder under läsningen? a) Spågumman b) Konstnären c) Reportern 4) Reportern ställer frågor på texten. Var hittar man svaret vid en på-raden-fråga praktisera läsfixarna i sin egna läsning. Detta kommer att vara ett långsiktigt arbete i alla årskurser. Vi kommer att arbeta med läsfixarna i olika genrer och, så småningom, i olika ämnen. De fem strategier vi arbetar med kallas för läsfixarna och de gestaltas av olika figurer: Spågumman, Reportern, Detektiven, Cowboyen och Konstnären Redan här märkte jag att klassen har arbetat med detta förra året, det blir långa diskussioner och flera olika förslag. Varje gång som vi senare börjar på ett nytt kapitel använder vi spågumman. Hon finns med parallellt med de andra strategierna. Eftersom vi har arbetat mycket med läsfixarna vill jag nu introducera nya strategier Karusellen: Läsfixarna. Publicerat den 2017-02-14 av metteborgerundqwist Lämna en kommentar. Lär-par för att träna läsförståelse med läsfixaren Cowboyen, som sammanfattar en text, och Spågumman, som förutspår vad nästa kapitel kommer att handla om (från enläsandeklass)

Läsfixarna, 4 dockor av Natur & Kultur - LitteraturMagazine

Spågumman Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, under och efter läsningen.Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Vid läsning av faktatexter handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen. Läsfixarna består av Spågumman som förutspår, Detektiven som reder ut svåra ord, Reportern som ställer frågor, Konstnären som tar fram inre bilder och Cowboyen som sammanfattar. Bilder på dessa finns idag uppsatta i de flesta klassrum på lågstadiet Den första av läsfixarna, spågumman Vi tittade på en boks förstasida och barnen fick vara spågummor och gissa vad den kommer handla om. Sen läste Madelene ett kapitel. Vi stannade lite då och då och var spågummor hur det skulle fortsätta. Upplagd av Getingboet Hällby Under hösten har vi lärt känna Läsfixarna. De hjälper oss att förstå texter bättre. Vi kan läsa men det är också viktigt att förstå det vi läser, därför använder vi oss av de här läsförståelsestrategierna: Spågumman förutspår

Läsfixarna, 4 dockor - Övrigt (9789127435339) Boku

Läsfixarna kommer att finnas med i min klass i många sammanhang. Ett arbetssätt som tilltalade både mig och eleverna. Vi kommer att börja på en ny bok nästa vecka och då ska vi stanna upp vid spågumman allra först och sakta men säkert arbeta oss igenom alla läsfixare Läsfixarna inspirerar skrivande. Även under världsboksdagen tog vi hjälp av Läsfixarna. År 2-5 använde Spågumman för att skriva en baksidetext till boken En resa till tidens slut. Med hjälp av bokens framsida fick eleverna fantisera kring vad boken handlade om Så var det dags att introducera nästa läsfixare efter spågumman Julia, nämligen självaste Cowboy-Jim. Jag repeterade spågumman Julia och berättade om Cowboy-Jim. Därefter läste jag en bok för klassen på mattan, nu var jag läsare, spågumma och cowboy. När det var gjort delade jag in barnen i grupper om tre. Varje grupp fick en bok Som stöd ska vi nu träna på att inferera genom att använda läsfixarna: Spågumman Sia, Detektiven Disa, Frågvise Farid och Cowboy Kim. Vi läser nu Mio min Mio av Astrid Lindgren. Vi har en klassuppsättning av den på skolan så det passar utmärkt

Inlägg av Mette Borge Rundqwist som är Förstelärare i Staffanstorp kommun. När vi bearbetade veckans läsläxa använde vi oss av Struktur: Karusellen tillsammans med Strategi: Lär-par för att träna läsförståelse med läsfixaren Cowboyen, som sammanfattar en text, och Spågumman, som förutspår vad nästa kapitel kommer att handla om (från enläsandeklass) Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, under och efter läsningen.Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen Läsfixarna Spågumman förutspår vad en text ska handla om genom att använda:rubrikerbilderbildtextergenretidigare handlingegna kunskaper och erfarenheterJag tror.

Med hjälp av spågumman ska eleverna utifrån bilder, rubriker och ledtrådar i texten, förutspå vad texten handlar om. I dag får alla eleverna en gång om dagen ett halvtimmes långt arbetspass i läsförståelse utifrån de fem läsfixarna Läsfixarna och PuppetPals. Publicerat den 5 november, 2013 av skolfrokenfraken. Standard. Förr läsåret höll två av våra duktiga specialpedagoger på skolan i en läscirkel om boken Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund. Spågumman Julia är en av Westlunds fyra läsfixare För att utvecklas till goda läsare använder vi mycket material från En läsande klass och läsfixarna. I klassrummet strävar vi alla mot att bli stjärnläsare: Det här är våra läsfixare: Spågumman hjälper oss att förutspå vad texten kommer handla om, den använder vi både innan och under läsning. Jag tror - för att - I En läsande klass har man konkretiserat lässtrategierna med hjälp av fem figurer som kallas för läsfixarna. Kortfattat kan man säga att Spågumman förutspår vad som kommer att hända, Reportern ställer frågor som vad och varför, Detektiven reder ut oklarheter så som svåra ord, Konstnären skapar inre bilder och Cowboyen sammanfattar handlingen

I Hannas klassrum: Läsfixarna och Mio min Mio

Läsfixarna 4 Dockor - De fyra Läsfixarna är Spågumman Julia (den som förutsäger) Frågeapan (den som ställer frågor på olika nivåer) Fröken Detektiv (den som klargör) oc Video Scribe Project Fritt fram för andra att använda Mer information om Läsfixarna i förskolan Relaterad information Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Biblioteken i Smedjebacken för att reservera denna titel Läsfixarna inspirerar skrivande Även under världsboksdagen tog vi hjälp av Läsfixarna. År 2-5 använde Spågumman för att skriva en baksidetext till boken En resa till tidens slut . Med hjälp av bokens framsida fick eleverna fantisera kring vad boken handlade om

Och vi arbetar med läsfixarna Detektiven och Spågumman. Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen och innebär att läsaren: #Läser om ordet. #Läser om meningen. #Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang Här kommer ett tips till er som arbetar med bokcirklar och boksamtal. Det är såklart med inspiration från En läsande klass och våra fantastiska läsfixare! Under fyran bestod den mesta läsningen av just En läsande klass och nu när mina elever har börjat femman tänkte jag att läsningen skulle bestå främst av bokcirklar av olika slag. Jag bifogar nedan färdigt material som man kan.

Till hjälp har aktören en ut av läsfixarna. De läser boken som gemensamt valts. Efteråt samtalar gruppen kring vad som hänt i sagan och vad bilderna berättar. Aktören ställer frågor och ser till att barnen kan komma till tals. Tillsammans samtalas det om vad som händer i sagan, vad spågumman spår och vad bilderna berättar Få dem att upatta läsning, så som Martin Widmark ville när han drog igång projektet En läsande klass. Det är i det projektet som de tog fram Läsfixarna. Fem strategier för att fördjupa sin läsupplevelse. Fem strategier för att utbilda Sveriges elever i läsning. Vi ska ha fokus på Spågumman några dagar framöver

Nu ska vi börja med läsläxa. Eleverna har fått skönlitterära böcker och en röd skrivbok. I skrivboken gör de alla sina uppgifter som är kopplade till läsläxan. Idag har eleverna fått läsa första kapitlet i skolan och vi har tillsammans gjort uppgifterna till läsfixaren spågumman. Eleverna tyckte det var jätte spännande att få börja läs LÄSFIXARNA På Vendelsö Hage förskola och skola arbetar vi aktivt med barnens/elevernas utveckling av läsförståelse. För att synliggöra de förståelsestrategier som en van läsare använder sig av, tar vi hjälp av Läsfixarna: Spågumman Spågumman förutspår och ställer hypoteser om text

2015-jan-12 - Denna pin hittades av Helene Blomster. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Läsfixarna! När vi har högläsning hjälper läsfixarna oss att bli goda läsare. Spågumman Julia hjälper oss att förutspå och ställa hypoteser. Frågeapan hjälper oss att ställa frågor. Fröken Detektiv hjälper oss att reda ut oklarheter. Cowboy Jim hjälper oss att sammanfatta

karinsklassrumsblogg

Vi analyserade texten med hjälp av läsfixarna spågumman och detektiven. Arbetsuppgiften var sedan att rita vad hände sedan? En mycket svår uppgift att tänka och rita fortsättningen på berättelsen. Veckans konstnär var Esbjörn! Ledråden gav oss ordet uggla! Så vi jobbade med U den veckan Den fjärde boken om den guldgula, världsvise Sandvargen och hans vän Zackarina har just kommit ut när vi träffar Åsa Lind i den lilla byn på Lappo i Ålands skärgård. Sandvargen följer Åsa Lind, inte bara som litterär figur, utan som en påminnelse om att man alltid kan vända på saker och ting och ställa de till synes enkla, men stora frågorna, som Varför? En dag när Zackarina gräver i sanden hittar hon den mycket sällsynta Sandvargen. Han är glittrig och sandgul och har funnits i evighet. Ingen fråga är för stor eller för liten för Sandvargen, som är jättebra på att svara och förklara. Till exempel hur man bäst begraver en liten fågel, varför universum är oändligt, vad man ska göra med cykeltjuvar eller vart färgerna tar. Den här veckan har vi läst om Zacharina och Sandvargen, som är bland det bästa jag läst för barn på väldigt länge. Vi använde oss av Spågumman för att förutspå händelser i berättelsen. Nästa vecka börjar vi arbeta med faktatexter. En läsande klass är ett material som innehåller en stor mängd olika texter som vi med hjälp av Läsfixarna; Spågumman, Reportern, Detektiven.

Annas Klassrum | Glänta gärna på dörren och ta del av tips

Vi har nu börjat med läsfixarna och eleverna var jätteduktiga! De tänkte verkligen till kring texten och innehållet. Först fick de en sida med bokens fram- och baksida för att fundera på vad boken kommer att handla om - vi använde oss av Spågumman Julias förmåga, att förutspå/gissa vad texten kommer handla om Plocka ut några passande ur elevernas kändislista, som kan motsvara läsfixarna spågumman, reportern, detektiven, cowboyen och konstnären. Presentera läsfixarna en eller två i taget för att alla ska bli säkra på hur man ska använda dem. Plocka ut bra texter Under några veckor i Kräftan F har vi haft besök av Läsfixarna, först kom spågumman med sin magiska kula. Hon kunde spå in i framtiden Hon gillade att ställa frågor, ge oss funderingar kring sin text (en otrolig natt) Ni kanske har hört talas om läsfixarna: spågumman, detektiven, konstnären, reportern och cowboyen. Jag kommer att berätta mer om det på föräldramötet. Vill ni gå in och läsa mer om läsfixarna, så kan ni besöka www.enlasandeklass.se. Vi har också börjat bekanta oss med matteboken Så, då satte mina energiknölar igång och jag skapade ett bokmärke med bilderna från hemsidan på Läsfixarna (Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären). De är fria att använda och dela vidare, allt för att sprida ordet

Pedagogisk planering i Skolbanken: Läsfixarna

Språket i ämnet: Läsfixarna kan man räkna med UR Pla

En läsande klass är ett projekt som den här skolan och många andra skolor har satsat på för att se om det förbättrar elevernas läsförståelse. En läsande klass är uppdelad i 5 delar, så kallade läsfixare: Spågumman (försöker spå vad som kommer att hända), Reportern (ställer tre frågor om vad som händer i texten: på raderna, mella Sagotemat fortsätter! Nu har vi pratat om Spågumman, en av läsfixarna, och vad hon kan göra. Spågumman hjälper oss i läsningen att gissa vad som kommer hända. Genom att vi tittar på framsidan av boken kan Spågumman hjälpa oss att spå vad boken kommer handla om Läsfixarna är fyra andra strategifigurer, spågumman, apan, detektiven och cowboyen, som beskrivs i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse (2009). Marie Trapp, som fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2013, har gjort en kortfilm om sitt arbete med Läsfixarna och som du bara måste se om du är intresserad av undervisning i läsförståelsestrategier! Att jobba med genrepedagogik i det här exemplet beskrivande genre, faktatexter, där vi även tar hjälp av läsfixarna När ditt företag ligger i Ljungby eller kringliggande orter, så kommer du att få hjälp med din rekrytering i form av Montico. Detta är ett av de bästa valen av ett seriöst rekryteringsföretag, när ditt företag behöver extra arbetskraft under en kortare eller längre period

Läxor med läsfixarna! Annas Klassru

 1. Ta vara på läsfixarna för de hjälper verkligen läsaren att fördjupa sig i en text. Min favorit är spågumman Julia. Hon verkar trevlig och vill hjälpa mig att förutspå vad som kommer hända nästa gång
 2. Det var Barbro Westlund som introducerade läsfixarna i svensk skola. Numera är de fyra figurerna både kända och använda. Spågumman som förutspår vad som ska hända i en text. Detektiven som förklarar svåra ord. Den nyfikna apan som formulerar frågor och cowboyen som sammanfattar
 3. Uppgifterna är kopplade till läsfixarna. I Läroplanens Kunskarav står det. Och uppgifterna i läxan är att använda cowboyen för att sammanfatta, reportern för att ställa frågor, detektiven för att söka efter svåra eller konstiga ord samt spågumman för att förutspå vad som händer i kapitlen till nästa vecka

LÄSFIXARNA - EN LÄSANDE KLASS Pearltree

Läsfixarna väntade på oss. Spågumman frågade vad vi trodde skulle hända och om vi såg några ledtrådar. Linnea förutspådde att vi skulle räkna minus med hjälp av alla saker som låg på mattan. Detektiven frågade om hjälp med orden på tavlan och vad de betydde. Vi fick berätta vad alla orden betydde. Vi fick göra en mattesaga som Läsfixarna-Spågumman. Läsfixarna är ett material för lässtrategier. De kan vara till stor hjälp i vårt viktiga arbete med högläsning på förskolan! De passar per-fekt som hjälp om vi till exempel vill ha ständiga kompanjoner under lässtunden. Med de yngre barnen är det en bra idé att som pedagog använda handdockorn SPÅGUMMAN En . Title: Läsfixarna halsband Author: Admin Created Date: 7/26/2014 7:14:14 PM. Spågumman: Vad tror du kommer hända i nästa kapitel/ nästa gång vi läser? Konstnären: Vilka bilder ser du inom dig när du läser? Beskriv en plats eller person. Reportern: Är det något du undrar över i texten? Så här kan ni använda läsfixarna:. Måndag 14 nov: Vi har jobbat i våra smågrupper med lyckostjärnan där vi läste om Polly vill ha kex. Vi analyserade texten med hjälp av läsfixarna spågumman och detektiven. Arbetsuppgiften var sedan att rita vad hände sedan? En mycket svår uppgift att tänka och rita fortsättningen på berättelsen. Veckans konstnär var Esbjörn

En läsande klass - Läsfixarna - Skolbanke

 1. Spågumman används för att förutspå vad som händer i texten. Reportern ställer de frågor som återfinns i den traditionella versionen om vad man hittar på, mellan och bortom raderna. Läsfixarna passar bäst i låg- och mellanstadiet medan det traditionella sättet passar bättre för äldre elever
 2. I veckans Läs- och skrivläxa, kopplat till kapitel 9, kommer eleverna själva att få välja vilken av Läsfixarna; Spågumman, Reportern, eller Cowboyen som de vill använda vid veckans läxa. Spågumman - Förutspår vad som kommer att hända i texten, Reportern - Ställer frågor till texten, Cowboyen - Sammanfattar det viktigaste i texten
 3. ner oss om att tillsammans med bilder och rubriker, gissa/spå vad texten kommer att handla om, Detektiven att klargöra svåra ord och partier, Nicke Nyfiken ställa nyfikna frågor (Varför..? Hur..?) och Cowboy Jim på
 4. Skoldagen idag innebar en annorlunda utmaning. Lärarteatern framförde en föreställning på temat läsfixarna. Spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären hjälpte till med läsförståelsen när en text skulle läsas
 5. Läsfixarna 4 dockor - Ta in Läsfixarna i klassrummet! Läsfixarna är fyra figurer som dina elever kan ha med sig när de ska ta sig an och förstå innehållet i texter

En läsande klass Läsfixarna Pearltree

20+ bästa bilderna på En läsande klass lässtrategier

Galna i Garn

Läsfixarna Välkomna till Höjdens åk 6

 1. isteriet
 2. Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande!? Vill du veta vilka de är så besök Catharina Tjernbergs disputation nästa torsdag 23e maj. Eller läs avhandlingen som du hittar på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Avhandlingens titel är Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken
 3. Övningarna i kortleken utgår från de så kallade Läsfixarna: Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären. Kortleken innehåller 56 kort - mellan tio och tolv i varje strategi
 4. En annan problematik rör Westlunds framställning av de så kallade läsfixarna i samma bok: Många elever har förhoppningsvis redan fått lära känna de fyra läsfixarna (Westlund, 2009, 2010b); Spågumman Julia, Nicke Nyfiken (eller Frågeapan), Fröken detektiv och Cowboy Jim med lasso. (s
 5. Vi har använt läsfixarna Spågumman och Cowboyen för att ta oss ann fakta-texterna. För att kunna skriva texter och berätta om varför det blir dag och natt så behövde vi några nyckel-ord. Eleverna plockade ut följande ord ur den fakta-text vi läste: Solen, Jorden, Dag,.
 6. a klasskamrater lektion i musiksalen en gång i veckan men sen sjöng vi utanför musiksalen också
 7. Kvinnofridslinjen öppen dygnet runt De flesta elever engagerar sig i lektionen när det handlar om läsfixarna. FOTO: Eva Wiklund En läsande klass i Bjurtjärn - Idag ska vi använda spågumman

Spågumman Julia hälsar på Om böcker och läsning för

Spågumman förutspår vad som ska ska hända längre fram i en bok, film eller liknande. Vi har läst Turbo och förutspått vad som ska hända efter hand som vi läst, det var lite svårt i början men blev lättare efter hand. Veckans tre ovanliga bokstäver. Vi spelade teater av Guldlock och de tre björnarna Med hjälp av Läsfixarna ska vi bli bra på att förstå och tolka texter/böcker som vi läser. Idag tränade vi med Spågumman. Då förutspår vi vad boken handlar om, vad kommer hända, vad tror vi utifrån ledtrådar vi fått i texten Syftet med att använda läsfixarna och andra strategier är att ge tankestöd (scaffolding) när man ska ta sig an en ny text. Ju svårare texten är ju större nytta har man av strategierna. Ett långsiktigt mål är att eleverna ska använda sig av strategierna när de har behov av dem. * Spågumman/Reportern ställer hypoteser För att få bra läsförståelse kan vi ta hjälp av de sk läsfixarna, som eleverna känner till sedan tidigare. Spågumman: Förutspår vad texten ska handla om, genom att titta på rubriken och ev bilder, innan man börjar läsa. Detektiven: Reder ut ev oklarheter. Noterar om det är ord som man inte förstår En dag när Zackarina gräver i sanden hittar hon den mycket sällsynta Sandvargen. Han är glittrig och sandgul och har funnits i evighet. Ingen fråga är för stor eller för liten för Sandvargen, som är jättebra på att svara och förklara

oktober 2018Läsförståelsestrategier i praktiken: Läsfixarna och VipsCowboyen & Spågumman | School | Pinterest | SkolaMaputo Mocambique | SEU [see you]
 • Att leva med psoriasis.
 • Bitcomet 64 bit download windows 7.
 • Jennifer rush today.
 • Mysksköldpadda.
 • Klockestrand sverige.
 • Procol harum novum.
 • Ost lilla torg malmö.
 • Vad står svanen för.
 • Anti avsan 1986.
 • Chromecast iphone 7.
 • Nelly furtado låtar.
 • Dag 32 ingen mens negativ test.
 • Ohemult arvode.
 • Paris tips.
 • Rheinterrassen düsseldorf silvester.
 • Glömt apple id och mail.
 • Addie lane.
 • Bergverk.
 • Samsung j3 2017 test.
 • Haram.
 • Formula one official site.
 • Nosa på nätet skolverket.
 • Obi waldshut.
 • Android lollipop samsung s5.
 • Vart kommer ordet dyra ifrån.
 • Erytroplaki i munnen.
 • Medania spenat.
 • Närhälsan eriksberg gynekolog.
 • Pcos diet.
 • Aeroseum kalas.
 • Antikhallarna göteborg öppet.
 • Lön ordningsvakt tingsrätt.
 • Brittiska jungfruöarna orkan.
 • Barnsång fjäril.
 • Cheetah på svenska.
 • Skogshare.
 • Den första lyftkranen.
 • Org personnummer.
 • Tännäskröket camping.
 • Olika sexualiteter lista.
 • Mjöldagg gurka.